''இந்த குதிரைக்குத்தான் எவ்ளோ பலம்''


''ஒரு சிங்கத்தையே தூக்கிகிட்டு போகுது பாருங்க இந்த குதிரை''
(சிங்க மணி (தங்கமணி) வந்து ஆறு வருஷம் ஆச்சு
21/10/2008 இன்னியோட )
>