வலையுலக நட்புகளுக்கு ஒரு திறப்புவிழா அழைப்பு...!

அன்புள்ளம்  கொண்ட வலையுலக நட்புகளுக்கு...! நாளையதினம் 9/5/2013  வியாழன் அன்று..! அட்சயா ஜுவல்ஸ்&ஜெம்ஸ்  என்ற ஒரு சிறிய நிறுவனத்தை துவங்குன்றேன்...! தங்கள்  அன்பையும் மேலான வாழ்த்துகளையும்....தங்கள்  வருகையையும்  எதிர் நோக்கி  காத்திருக்கின்றேன்...!
>