மத்திய பிரதேச எல்லையில் மதிமுக படையுடன் வைகோ போராட்டம்...!( படங்கள் தொகுப்பு)

 படங்கள் அனைத்தும் முகநூலில் கிடைத்தவை....!
மத்திய பிரதேச எல்லையான பட்சிசோலி கிராமத்துப் பெண்களின் ஆதரவோடு
>