நாளை இவர்கள் இப்படியா?அப்படியா ?

மன்மோகன் சிங்

இப்படியா !!!

அல்லது இப்படியா?அத்வானி

இப்படியா !!!


அல்லது இப்படியா?


கலைஞர்
இப்படியா !!!

அல்லது இப்படியா ?ஜெய லலிதா

இப்படியா !!!

அல்லது இப்படியா ??

வைகோ

இப்படியா !!!


அல்லது இப்படியா ???


விஜய காந்த்

இப்படியா!!அல்லது இப்படியா ???

>