''கை'' க்கு தான் என் ஓட்டு

உணவுக்கு ஏங்கும் இந்த ''கை '' களை பாருங்கள்!மடியில் கிடக்கும் இந்த குழந்தையின் ''கை'' யை பாருங்கள்!


தலையில் அடித்து கொண்டு அழும் இந்த பெண்களின் ''கை'' களை பாருங்கள்!


துணியை நீக்கி முகத்தை தேடும் இந்த தாயின் ''கை'' பாருங்கள்!


பாருங்கள்! பாருங்கள்!! இந்த சகோதரியின் ''கை'' களை!
இந்த குழந்தையை அரவணைத்த அந்த குழந்தையின் ''கை'' யை பாருங்கள்!

இறுதியாக இந்த''கை'' யை ஒரு கை பாருங்கள்!!!!


-----------------------------------------------------------------------------------

>