மரங்களை ரசிப்போம் (அன்றும் -இன்றும்)

சில மாதங்கள் முன்னர் மரங்களை ரசிப்போம் வாருங்கள் என ஒரு பதிவு எழுதி இருந்தேன். அந்த பதிவில் எங்கள் ஊரில் உள்ள சில மரங்களின் படங்களை போட்டு இருந்தேன்.அந்த பதிவில் உள்ள அதே மரங்களை இரண்டு மாதங்கள் முன்னர் ஊருக்கு சென்றபோது படம் எடுத்தேன். இப்போது இரண்டு நாள்கள் முன்னர் ஊருக்கு சென்ற போது மீண்டும் அந்த மரங்களை படமெடுத்தேன் மாற்றத்தை பாருங்கள் ..!..!

ஆற்றங்கரை தேக்கு மரம்

1


2


3


வயல் காட்டு பனைமரம்

1

2

3


ஒதிய மரம்

1

2

3

நாணல்


இது இப்போ எடுத்தது அடுத்த தடவ ஊருக்கு போகும்போது இது எப்படி இருக்கும்னு ???? பார்க்கணும்...!


>