''அஞ்சு ஜோக்கருக்கு வராத ரம்மி''சொந்த ஊர்ப்பயணம் .!

நண்பர்கள் சந்திப்பு ...!

குட்டைகரை தாண்டி
பி .டி ராவுத்தர் தோப்பு...!

கூடவே கொண்டு போன
''மேன்ஷன் ஹவுஸ்'' புல்
பாட்டில்கள்..!


நண்பனின் மனைவி திட்டி கொண்டே
சமைத்து கொடுத்த கெளுத்தி மீன்
குழம்பு...!தென்னங்கீற்றில் அமர்ந்து ஆடிய
ரம்மி ஆட்டம் ...!


நினைவுகள் எல்லாம் சுகமாய் இருப்பினும்....!கடைசி ஆட்டத்தில்..! ’’கம்பலில்’’ அஞ்சு ஜோக்கருக்கு
வராத ரம்மி உறுத்தி கொண்டே இருக்கிறது ..!

>