எப்படி இருக்கு இந்த போட்டோ?

நிக்கிறது தங்கமணி! நடுவில உக்காந்து இருக்குறது!
நான்தான் (ஹி... ஹி) அடுத்து எங்க பொண்ணு!
அமிர்தவர்ஷிணி! எப்ப்ப்புடி ....?என் சின்ன வயசு போட்டோவும்,சிங்க மணி போட்டோவும்
கிடைச்சது அதான் எங்க பொண்ணுகூட சேர்ந்து நாங்களும்
சின்ன புள்ளயா!
>