கியாஸ் சிலிண்டரிலும் இருக்கு எக்ஸ்பரி டேட் ( expiry date) ..

பொதுவாக நாம் வாங்கும் பொருள்களில் எக்ஸ்பரி டேட்(expiry date )(எக்ஸ்பரி - இதுக்கு தமிழில் என்ன..? ) இருக்கும். அது சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரிலும் உள்ளது. அதனை கவனித்து பார்த்து வாங்கினால் எரிவாயு சிலிண்டர் சம்பந்தமான விபத்துகளை தவிர்க்க உதவியாக இருக்கும்.

படத்தை கிளிக் செய்து பெரிதாக்கி பாருங்கள்


தகவல் அளித்த நண்பர் கார்த்திகேயனுக்கு நன்றி...!.
>