தினத்தந்தியின் ’’வரலாற்றுச்சுவடுகள்’’ ஓர் அரிய பொக்கிஷம்


தினத்தந்தி நாளிதழில் வரலாற்றுசுவடுகள் தொடர் வந்தபோது பல வரலாற்று நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டேன். சில வரலாற்று நிகழ்வுகளை தொகுக்க விரும்பி பழைய செய்தித்தாள்களை சேமித்து வைத்து இருந்தேன் . ஆனால் செய்யவில்லை ..! தற்போது அந்த வரலாற்று சுவடுகள் ஒரு தொகுப்பாக புத்தகமாக வெளிவரும் என கனவிலும் நினைக்கவில்லை எனக்கு இது மாபெரும் இன்ப அதிர்ச்சி ..! அருமையாய் இருக்கிறது புத்தகம் . முழுக்க முழுக்க ஆர்ட் பேப்பர் 842 பக்கங்கள் அனைவரிடமும் கண்டிப்பாய் இருக்க வேண்டிய புத்தகம் இது ..!

இரண்டாம் உலக போர்
உலக முக்கிய நிகழ்சிகள்
இந்திய சுதந்திர போராட்டம்
இந்திய அரசியல்
இந்திய முக்கிய நிகழ்சிகள்
தமிழக அரசியல்
தமிழக முக்கிய நிகழ்சிகள்

ஆகிய தலைப்புகளில் தொகுப்பு உள்ளது.

விலை 300 ரூபாய்
>