பெண்கள் எங்கு அழகு...!

பெண் சிங்கம்


ஆண் சிங்கம்

பெண் யானைஆண் யானை


கோழி


சேவல்
பெண் மயிலும் ,ஆண் மயிலும்

எங்கு பார்த்தாலும் ஆண் இனமே அழகாய் தெரிகிறது ஆனால் ..? இந்த மனித இனத்தில் மட்டும் ...????
*****************************************************************************
ஆண்கள் என்னதான் மேக்கப் போட்டாலும் மனித இனத்தில் மட்டும் பெண்களே அழகாய் தெரிகிறார்கள் ...! (இல்ல எனக்குதான் அப்படி தோணுதா ???)

***************************************************************************
>